• Τηλ: 2311242626
  • info@costfix.gr
  • Βορείου Ηπείρου 39, Συκιές
epsilonet-logo-wide.png

EpsilonNet

Παρέχεται όλη η γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της Epsilon Net Software.

Τα προγράμματα της Epsilon Net απευθύνονται σε μεγάλα ή μικρά λογιστικά γραφεία (Extra, Hyper) και σε μικρές μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις (Pylon, Business, HRM). Ενδιαφέρουν όλη την αγορά με πολλές κάθετες λύσεις (Ξενοδοχεία, Εστίαση, Δικηγόροι, Ναυτιλιακές, Εκπαιδευτήρια, Λιανική, Συνεργεία αυτοκινήτων)

Μεγάλο ρόλο στην επιλογή σας παίζουν οι mobile λύσεις που προσφέρει στους επιχειρηματίες και τους λογιστές. Λύσεις που δίνουν ευελιξία στην δύσκολη καθημερινότητα.

Λογιστικά Γραφεία

Επιχειρήσεις

Τμήματα HR